Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Lid Klachtencommissie Ongewenst Omgangsvormen

 • College van Bestuur
 • 0 uur per week
 • Zwolle
 • min € 0,- / max € 0,-

Solliciteren kan t/m 11 juni 2023

Home(opent in nieuw tabblad) / Lid Klachtencommissie Ongewenst Omgangsvormen

Delen via:

Introductie
We willen graag dat Windesheim een plezierige en veilige plek is om te studeren, te werken en anderen te ontmoeten. Ons eigen gedrag speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben daarom binnen Windesheim een aantal afspraken en regels gemaakt over het gedrag dat we van studenten, medewerkers, bezoekers en gasten verwachten. Deze afspraken en regels weerspiegelen de visie, kernwaarden en cultuur van Windesheim. De Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen wil bijdragen aan een veilig werk- en leeromgeving binnen Windesheim.

De Klachtencommissie is op zoek naar twee externe leden met een psychosociale achtergrond.
Aan deze baan geef jij invulling

Aan deze baan geef jij invulling

Als lid van de Klachtencommissie krijg je voorafgaand aan de zitting inzage in het te behandelen dossier, bestaande uit een klacht en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereidt vragen voor. Voor aanvang van de zitting is er een voorbespreking waarin de te behandelen klacht wordt doorgenomen met de voltallige Klachtencommissie (de voorzitter, en twee leden) in aanwezigheid van de secretaris. Hierna volgt de mondelinge behandeling van de klacht waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij besloten wordt welk advies wordt uitgebracht aan het College van Bestuur die vervolgens een besluit neemt.

De mondelinge behandeling van een klacht neemt gemiddeld 5 uur in beslag inclusief de voor- en nabespreking. De voorbereidingstijd vergt circa 2 uur per klacht. Doorgaans worden er 2-5 zaken per jaar behandeld.  

Kort samengevat ben jij als lid bezig met:
 • het bestuderen van klachten en verweerschriften;
 • de deelname aan zittingen inclusief voor- en nabespreking;
 • het beoordelen van de klacht.
De Regeling ongewenste omgangsvormen kan desgewenst worden opgevraagd bij Marianne Boschman-Stoel. Zie contactinfo.
Welkom bij Windesheim

Welkom bij de Klachtencommissie van Windesheim

De Klachtencommissie heeft een onafhankelijke positie. De leden zijn niet in dienst bij Windesheim en hebben geen directe relatie met of anderszins belangen bij Windesheim.

De Klachtencommissie bestaat uit vier externe leden, waarvan twee de rol van voorzitter kunnen vervullen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Klachtencommissie. Vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in.

De deelname aan de klachtbehandeling wordt in principe conform een roulatieschema verdeeld over de verschillende leden van de Klachtencommissie. De aard van de klacht speelt daarbij ook een rol. De Klachtencommissie wordt ondersteund door een externe ambtelijk secretaris.

De commissie onderzoekt klachten van studenten of medewerkers met betrekking tot agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.
         
Welkom bij Windesheim
Een hogeschool waar iedereen zich gewaardeerd én thuis mag voelen. Gelijke kansen staan bij ons centraal en onze kracht ligt in samenwerking. We dragen bij aan relevant onderzoek gericht op een inclusieve en duurzame samenleving. En we helpen nieuwe professionals op weg in hun loopbaan. Dat doen we door te werken aan eigen leerroutes voor de studenten en door onze opleidingsmogelijkheden steeds beter af te stemmen op wat nodig is. Zo bouwen we samen aan de toekomst. Windesheim is gevestigd in Zwolle en Almere.
Jouw bijdrage

Jouw bijdrage

Als lid heb je vanzelfsprekend belangstelling voor de onderwerpen waar de Klachtencommissie zich mee bezig houdt en je bent integer. Tijdens hoorzittingen ben je in staat om je open te stellen voor de beleving van de klager en de intentie van de betrokken partijen. Verder heb je een onbevooroordeelde houding ten opzichte van partijen en de organisatie. En daarnaast:
 • ben je deskundig met betrekking tot ongewenst gedrag op psychosociaal gebied;
 • het is een pre als je beschikt over kennis van gedragswetenschappen of sociaalwetenschappen;
 • heb je ervaring met bemiddeling en klachtbehandeling;
 • affiniteit met het hoger onderwijs;
 • ben je in staat om dossiers te analyseren;
 • beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • kun je zowel met een zakelijke als menselijke bril kijken en kun je onafhankelijk boven de partijen staan.
Jouw vooruitzicht

Jouw vooruitzicht

Als lid van de Klachtencommissie ontvang je een jaarlijkse vergoeding en een vergoeding per klacht. De benoeming geschiedt voor de duur van 4 jaar, met de mogelijkheid van één maal herbenoeming voor 4 jaar.
 
Solliciteren

Solliciteren

Herken jij je in bovenstaand profiel en wil jij je voor de komende 4 jaar committeren aan deze rol? Solliciteer dan tot uiterlijk 11 juni met een motivatie en je cv. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 21 juni en donderdag 22 juni in Zwolle. 

Solliciteren kan t/m 11 juni 2023

Contact

Inhoudelijke vragen over de functie?

Stel ze aan Marianne Boschman-Stoel
arbeidsjurist afdeling HR

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Stel ze aan Daphne Douwes
Recruiter